1

โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ Options

News Discuss 
การสกัดการแยกออกจากกันของตัวขนส่งเหล่านั้นออกไปยังวงจรภายนอก จะเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดพี (เพราะนำไฟฟ้าด้วยโฮลซึ่งมีประจุบวก) ดังนั้น - ตู้ควบคุมระบบ เปิด ปิด แสงสว่าง อัตโนมัติ ระบบทามเมอร์ ตั้งเวลาเปิด ปิดใช้สำหรับ ไฟรั้ว ไฟถนน เราจะคำนวณหากำลังที่เหมาะสมกับระบบออนกริดได้อย่างไง? ทำขั้วไฟฟ้าสองด้านด้วยการฉาบไอโลหะภายใต้สุญญากาศ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องนำไปทดสอบประสิทธิภาพด้วยแสงอาท... https://clayton864d9.bluxeblog.com/45940313/โซล-าเซลล-พล-งงานแสงอาท-ตย-can-be-fun-for-anyone

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story